به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ سیدرضا هاشمی در نشست تخصصی «گردشگری محور تعامل سازنده با جهان» که صبح امروز در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد اظهار کرد: موضوع و عنوان نشست، اشاره به سه مفهوم کلیدی تعامل، گردشگری و روابط بین‌الملل دارد و پیش‌فرض آن این است که گردشگری امری ارتباطی و مبنی بر تعامل اجتماعی است؛ لذا سوالات کلیدی که از منظر سیاست خارجی مطرح است، نقش ارتباطات و تعامل در شکلدهی به سیاست، به خصوص سیاست خارجی، این که چگونه کمک کردن گردشگری به تعامل سازنده و نقش گردشگری در روابط بین‌الملل است.

وی افزود: با نگاهی به گذشته مشخص می‌شود، پیشرفت و توسعه تمدنها در گرو تعامل تمدنها با یکدیگر است؛ به عبارت دیگر، پیشرفت هر علمی از علوم، در گرو تسلط بر گذشته و وضعیت کنونی است.

 مدیر کل دیپلماسی گردشگری وزارت امور خارجه اضافه کرد: انباشت تجربه به اکتشاف منجر می‌شود و اکتشاف به ظهور تمدنهای جدید منتهی می‌شود.

وی تصریح کرد: از ویژگیهای عصر حاضر که عصر ارتباطات و فناوری نیز نامیده می‌شود، تعامل و ارتباط است و آنچه که نقش تعامل و ارتباطات را در زندگی بشر به خصوص در عرصه سیاستگذاری و روابط بین‌الملل پررنگ می‌کند، همان واقعیتهای ساخته شده است.

هاشمی خاطرنشان کرد: مفاهیمی چون جنگ، صلح، تعامل و دشمنی، ناشی از نوع درک افراد از واقعیتهای اطراف است؛ در جهانی زندگی می‌کنیم که مفهوم قدرت به معنای نفوذ در اندیشه و ادراک است؛ جوامعی قدرتمند هستند که بیشترین نقش را در ساختن ادراکات جوامع دارند، فارغ از اینکه این ادراکات واقعیت باشد یا نباشد.

وی تاکید کرد: امروزه سلاح پیشبرد منافع و گسترش ایدئولوژیها به منوط باوراندن این مفاهیم به افراد است، بر همین اساس، مبنای جنگ یا صلح، تضاد یا اشتراک منافع است.

 مدیر کل دیپلماسی گردشگری وزارت امور خارجه گفت: اگر دیپلماسی را شیوه مصالحت‌آمیز حل مسئله در نظر بگیریم، گردشگری یکی از بهترین روشهای راهبرد اهداف سیاست خارجی است؛ البته سیاست داخلی، همیشه پیش درامد سیاست خارجی است و توسعه گردشگری داخلی، پیش درامد گردشگری بین‌المللی است.

وی ادامه داد: گردشگران تجربیات خود را از تعامل با دیگر مناطق و کشورها کسب می‌کنند و مناسباتشان را بهبود می‌بخشند و در این فرایند، روابط صلحجویانه بین مردم افزایش می‌یابد.

هاشمی تاکید کرد: در نظام بین‌الملل فعلی، روابط بین‌المللی و پیشبرد منافع با اجماعسازی پیش می‌رود و گردشگری از طریق ایجاد درک واقعی، درک مشترک را در پی دارد که همکاریهای بین‌المللی را در پی خواهد داشت.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید